dNAA vraagt aanwijzing aan om Certificerende Instelling te worden

  • Nieuws

Naast bestaande certificerende instellingen (CI’s) heeft ook dNAA een accreditatie aangevraagd. Op dit moment doorloopt dNAA het proces om CI te worden en heeft dNAA een aanvraag bij de Inspectie SZW ingediend om een aanwijzing tot CI te krijgen. 

Als daar positief op wordt beslist is dNAA een CI net als Normec en Tüv. Onderdeel van de accreditatie is dat ook dNAA zich aansluit bij de beheerstichting Ascert en daar met Ascert een overeenkomst over sluit. Dat is inmiddels gebeurd.

Een en ander betekent dat dNAA als het hele traject is afgerond net als Normec en Tüv certificaten kan gaan uitgeven en toezicht gaat houden op het juist toepassen van het certificatieschema bij haar certificaathouders. Het proces van accreditatie heeft dus niets te maken met de protocollen die door dNAA worden gehanteerd.

De Raad voor de Accreditatie houdt er toezicht op dat dNAA de werkzaamheden als certificerende instelling correct uitvoert, net zoals dat bij de andere CI’s van toepassing is.