Beleidsreactie functioneren stelsel

  • Nieuws

Afgelopen week heeft de staatssecretaris van SZW de beleidsreactie m.b.t. het functioneren van het stelsel aan de Tweede Kamer verstuurd. Wij hebben deze beleidsreactie doorgenomen en constateren dat veel van de eerder door Ascert ingebrachte verbeterpunten ook in de beleidsreactie zijn terug te vinden. 

De volgende stap is een debat in de Tweede Kamer, waarin deze beleidsreactie zal worden besproken. U kunt de beleidsreactie van staatssecretaris Van Ark hier nalezen.