Batteryspray opgenomen in nieuwe versie SMART

  • Nieuws
Op 14 mei j.l heeft Batteryspray een verzoek ingediend bij de cie547. Deze onafhakelijke commissie heeft op 3 juli de aanvraag goedgekeurd en besloten plaatpakkingen onder bepaalde voorwaarden toe te laten tot risicoklasse 1 en heeft Ascert verzocht dit op te nemen in SMArt.
Deze wijziging is in SMArt doorgevoerd en zal op 14 juli 2018 ingaan.
 
Het advies met daarin de voorwaarden kunt u hier lezen.
 
Wat de wijzigingen in SMArt zijn kun u lezen in de laatste Release Notes.