Asbestdakenverbod

  • Nieuws

Daken met asbest zijn in Nederland na 2024 verboden. Afgelopen week heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel van de staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Zie ook de publicatie:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/16/einde-asbestdaken-in-nederland

Ascert zal nadere afstemming zoeken met het programmabureau Versnellingsaanpak Asbestdaken om te bepalen op welke punten we binnen de schema’s hieraan kunnen bijdragen.