Aanpassing SMART

  • Nieuws

Maandag 3 februari 2020 zijn er 2 wijzigingen in SMART doorgevoerd. Het betreft de ex-RK3 aanduiding bij Bitumen en een tekstuele aanvulling op het beglazingskitprotocol.

De wijzigingen staan beschreven in de release notes. Dit document vindt u hier.