Aangepast schema DIA

  • Nieuws

De wijziging die is aangebracht in de versie van 23 oktober 2018 t.o.v. de versie van 9 juli 2018 betreft artikel 7 en betreft de mogelijkheid voor een verlengd examen voor het rapportage-examen bij dyslexie. Voor theorie gold die al, maar hier is het rapportage examen aan toegevoegd.