Aangepast schema DIA en ADK

  • Nieuws

Momenteel staat in de schema’s een verplichting om het burgerservicenummer op het certificaat te vermelden. In de laatste CCvD vergadering is besloten om het BSN-nummer uit de schema’s te halen. Dit i.v.m. de privacygevoeligheid en de wet AVG.

Voor DIA en ADK is deze verplichting uit het schema gehaald. Voor het wettelijk schema DTA/DAV is dit in de versie die is aangeboden aan het Ministerie van SZW ook verwijderd. Zodra deze is gepubliceerd in de Staatscourant zal ook in dat schema de verplichting voor het vermelden van het burgerservicenummer zijn vervallen. Voor DIA en ADK is dat nu dus al het geval.
Dat betekent dat de CKI’s dit BSN-nummer niet meer op het DIA en ADK certificaat zullen vermelden en deze gegevens ook niet meer aan Ascert zullen worden doorgegeven.