Aangepast DIA schema

  • Nieuws

In de CCvD vergadering van 20 december 2017 is een volgende wijziging goedgekeurd:

In artikel 12a 2e lid is de tekst “Het persoonscertificaat wordt voorwaardelijk geschorst voor ten hoogste 90 dagen in geval van een geconstateerde afwijking van categorie II naar aanleiding van een beoordeling op een projectlocatie.”

vervangen door de tekst:

“Het persoonscertificaat wordt voorwaardelijk geschorst voor ten hoogste 90 dagen in geval van een geconstateerde afwijking van categorie II.”.

De achtervoeging “naar aanleiding van een beoordeling op een projectlocatie” is verwijderd aangezien de beoordeling niet alleen op een projectlocatie geschiedt.