Hoe werkt Ascert

Ascert heeft een kleine organisatie van 0,5 fte en een bezoldigd voorzitter (0,4 fte).

Vanuit het secretariaat worden alle vergaderingen en activiteiten gecoördineerd. Inhoudelijk is het CCvD eindverantwoordelijk. De Raad van Toezicht zorgt voor de continuïteit over de langere termijn.

Partijen die willen meepraten binnen Ascert dienen een specifieke doelgroep te vertegenwoordigen. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot het secretariaat.

Vertegenwoordigingen: 

Raad van Toezicht

Centraal College van Deskundigen

Werkkamer Persoon

Werkkamer Proces

Examencommissie