Over asbest

De Rijksoverheid (Ministerie van SZW en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) is verantwoordelijk voor asbestzaken.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest

Op de website van de Rijksoverheid is ook een handig stappenplan online gezet, dat u stap voor stap helpt bij wat u moet doen als er in of om een woning asbest is gevonden:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/vraag-en-antwoord/stappenplan-wat-moet-ik-doen-bij-asbest

Het kenniscentrum InfoMil van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is ingericht om particulieren te informeren over o.a. asbestgerelateerde zaken. Op de website vindt u een globaal overzicht van asbesttoepassingen en de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen waar zich mogelijk asbest in en om het huis bevindt.
https://www.infomil.nl/onderwerpen/asbest/

Gaat u klussen of verbouwen en wilt u weten waar u op moet letten i.v.m. asbest, dan raden we aan eens te kijken op de website van Milieu Centraal
https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/klussen/asbest/

 

Asbest: Wat is het?

Asbest: Wat zijn de regels

Nog meer informatie:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/asbest

Inspectie SZW
https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/asbest

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Asbest