Nieuwe versie SMART 18 oktober 2022

18-10-2022

N.a.v. een 2-tal adviezen van het VIP en besluiten SZW zijn bij de methode van FiberCover bij AC Vlakke Plaat en AC Wand en Gevelplaat bij de bestaande regels een 2-tal bevestigingsmethodes ook van toepassing verklaard. Dit zijn de bevestigingsmethodes:

-“gekit of gelijmd met latten”, en

-“geklemd met latten en/of beugels”.

Daarnaast is bij de werkmethode voor het verwijderen van leidingen met een asbesthoudende bitumen coating een aangepaste versie van de instructietekst opgenomen.

Rechts onder op deze pagina vindt u een link naar de nieuwste versie-informatie.