Nieuwe versie SMART 18 april 2024

18-04-2024

Op verzoek van enkele gebruikers is een nieuwe productspecificatie Fitterskit toegevoegd. 
Zie ook de Release Notes SMART waarin de wijziging wordt vermeld.