Nieuwe schema gaat in op 15 april

27-03-2024

In het recente nieuwsbericht hebben we aangegeven dat er een gewijzigd schema staat aan te komen. Eerder was aangegeven te streven naar 1 april inwerkingtreding, maar niet zeker is of dat haalbaar is. Besloten is om de inwerktreding per 15 april te laten plaatsvinden. Het schema gaat nu wel richting publicatie en wordt binnenkort verwacht. 

Zoals verder aangegeven waren de wijzigingen nog niet formeel goedgekeurd en er zijn nog de volgende 2 wijzigingen t.o.v. wat in het filmpje staat:

  1. De wijziging in het processchema artikel 40 lid 1 vervalt. In de hogere wetgeving (Bbl) staat namelijk dat meldingen uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden in LAVS moeten worden gemeld. Aangezien de hogere wetgeving boven het schema gaat kon de eerder opgenomen 48 uur niet doorgevoerd worden.
  2. In het persoonsschema is de definitie van “niet-hechtgebonden” weer verwijderd omdat deze verwees naar een artikel in de Arboregeling. Dat was echter de concept Arboregeling conform de nieuwe regelgeving die door de EU-richtlijn on-hold is gezet. En in de bestaande Arboregeling is er geen definitie van “niet-hechtgebonden”.

Zodra publicatie heeft plaatsgevonden zullen we dit gaan berichten en deze ook op onze website plaatsen.