Nieuwe proces- en persoonsschema's gepubliceerd!

18-04-2024

Vandaag zijn in de Staatscourant de nieuwe certificatieschema's gepubliceerd. 
U vindt deze terug op onze website onder het kopje 'wettelijke certificatieschema's'. De schema's treden in werking op 19 april a.s. 
De huidige certificatieschema's zullen wij a.s. maandag verplaatsen naar het 'archief' (wet- en regelgeving) op de website.