Mentoropleiding en mentorexamen

23-11-2021

Eind november/begin december is het weer mogelijk de opleiding tot mentor DAV-1/DAV-2 te volgen en het nieuwe mentorexamen af te leggen. De opleiding zal worden verzorgd door Westpoort te Amsterdam; het examen zal worden afgenomen door Stichting Nederlands Examen Instituut (SNEI). Voor meer informatie of aanmelding kunt u zich wenden tot opleider en/of exameninstelling. 

Het examen wordt afgenomen op basis van het door het CCvD van Ascert goedgekeurde MEN20191009 Profiel, eind en toetstermen mentorexamen.

Terug naar het nieuwsoverzicht