Medische keuring en coronamaatregelen

15-01-2021

We hebben een aantal vragen gekregen of voor de medische keuring ook niet een uitstelregeling moet komen.

Het is binnen de huidige omstandigheden niet altijd mogelijk om een medisch onderzoek uit te voeren. Wat betekent dit precies?

In het procescertificatieschema is in artikel 41 lid 1b opgenomen: inzake medisch onderzoek wordt voldaan aan de artikelen 4.10a en 4.52 van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

In het Arbobesluit geldt géén verplichting tot medisch onderzoek, maar dient de medewerker “in de gelegenheid te worden gesteld een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan”. Het niet hebben uitgevoerd van een medisch onderzoek in deze omstandigheden zal dus niet leiden tot een sanctie van de CI.

Terug naar het nieuwsoverzicht