Leerwerktraject DAV-1 naar DAV-2: minder opdrachten

12-07-2023

Het opdrachtenpakket voor het leerwerktraject van DAV-1 naar DAV-2 is per 1 juli jl. aangepast. Een aantal opdrachten vervalt, een aantal opdrachten is samengevoegd en bij een aantal opdrachten kan worden gekozen om die ofwel in een binnen- ofwel in een buitensituatie uit te voeren. Het aantal uit te voeren opdrachten is daarmee teruggebracht van 38 naar 19!

Het nieuwe opdrachtenpakket is terug te vinden op de website van Ascert. Mentoren zijn over deze wijziging en overgangsbepalingen rechtstreeks geïnformeerd.