Gewijzigd schema en examen ADK

22-05-2021

Met ingang van 1 juni 2021 zal een gewijzigd certificatieschema voor ADK van kracht worden. Ook het examen ADK wijzigt als gevolg daarvan per 1 juni aanstaande.

Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van verschillende categorieën waaruit u een keuze kunt maken die het beste aansluit bij uw beroepsuitoefening. Vooralsnog zijn de categorieën I, II, IIIb en V gereed voor afname.

Wanneer de categorieën IIIa en IV beschikbaar zijn voor opleiding en examen laten we op de website zo spoedig mogelijk weten. 

Opleiders hebben tijd nodig om hun opleidingen hierop te kunnen aanpassen. Daarom zijn in afwijking van de overgangsregeling in het schema zelf (artikel 18, lid 1 en lid 2) afspraken gemaakt voor een overgangsperiode tot 1 september a.s.:

  • Kandidaten die nog de opleiding volgen op basis van het huidige (oude) schema kunnen nog tot uiterlijk 1 september 2021 de actuele (oude) examens afleggen;
  • Kandidaten die in de periode tot 1 september 2021 al een opleiding kunnen volgen op basis van het nieuwe ADK-schema, kunnen vanaf 1 juni 2021 een van de op het nieuwe schema gebaseerde examens afleggen;
  • Bij aanmelding voor een examen moet duidelijk worden aangegeven welk examen (Module volgens oude schema; Categorie volgens nieuwe schema) iemand wil afleggen;
  • Tot 1 september a.s. zullen op de website van Ascert zowel het huidige als het nieuwe certificatieschema ADK gepubliceerd blijven.

Informeer dus bij uw opleider wat de mogelijkheden zijn met ingang van 1 juni a.s. en voor welke specifieke opleiding van ADK u zich kunt aanmelden.

Het nieuwe certificatieschema vindt u hiernaast onder downloads en op de pagina Wet- en regelgeving.

Op het nieuwe certificatieschema ADK zal een nieuw examenreglement van toepassing zijn: de SCa 512. Op een later moment zal het huidige examenreglement SCa 511 uitsluitend nog van toepassing zijn op het certificatieschema voor DTA, DAV-1 en DAV-2. Dit is afhankelijk van goedkeuring door het Ministerie van SZW. In afwachting daarvan zal de SCa 512 van kracht worden, ondanks bepalingen in de SCa 511 met betrekking tot ADK. Ook de SCa 512 vindt u hiernaast terug onder downloads en op de pagina Wet- en regelgeving. 

Terug naar het nieuwsoverzicht Direct naar Wet- en regelgeving