Geen wijzigingen in tarieven afdrachten en SMART

09-12-2021

In de Raad van Toezicht van 26 november jl. is de begroting van Stichting Ascert van 2022 besproken. In aansluiting op die bespreking is geconcludeerd dat voor 2022 geen wijzigingen zullen plaatsvinden in de tarieven voor afdrachten en/of SMART-tikken. 
Het tarievenblad 2022 is in te zien via de downloadlink hiernaast.