Mag het inlegvel worden opgesteld door een ander inventarisatiebureau dan het bureau wat het rapport in eerste instantie heeft opgesteld?

Ja, dat mag. Het inlegvel dient te worden toegevoegd door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Het hoeft niet per se hetzelfde inventarisatiebedrijf te zijn als die het rapport heeft opgesteld.