Mijn aanstelling verloopt bijna. Wat moet ik doen?

Mentoren bij wie de aanstelling de komende maanden afloopt blijven in ons register geregistreerd staan en mogen hun rol als mentor blijven vervullen. Indien een bedrijf een mentor wilt inzetten dan is het afdoende dat deze mentor geregistreerd is in het mentorregister.

Ascert beheert een register van mentoren. Mentoren zijn opgeleid en hebben een aanstelling voor 3 jaar gekregen. De eerste aanstellingen zijn inmiddels verlopen. 

In de Centraal College van Deskundigen (CCvD) vergadering van 6 juni 2018 zijn naar aanleiding van een evaluatie een aantal uitgangspunten goedgekeurd. Eén van de uitgangspunten is een besluit om voor mentoren te gaan werken met verplichte terugkomdagen.

Het principe zal gaan gelden dat een mentor die is opgenomen in het register, mentor zal blijven tenzij niet is voldaan aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zullen de komende periode binnen de werkkamer worden uitgewerkt en ter besluitvorming worden voorgelegd aan het CCvD. We zullen u daar t.z.t. nader over gaan berichten.