Aan welke eisen moet het logboek voldoen?

De logboeken dienen te voldoen aan de eisen uit de certificatieregeling en voor de beoordeling van het DAV-1 traject tenminste te bevatten:

  • de in- uit registratie van de DAV-1 en andere DAV-ers;
  • de naam en handtekening van de DTA;
  • de locatie (adres) van uitvoering;
  • de datum van uitvoering;
  • de aard en beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden (wat is er gedaan, wat is verwijderd, wat was de risicoklasse, betrof het openlucht of containment situatie)

De adresgegevens en de aard en beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden mogen ook worden aangegeven op het aanvullende logboek, mits het aanvullende logboek volledig is ingevuld en ondertekend en de naam van de DTA overeenkomt met het originele logboek.