Examendocumenten

De examencommissie maakt, beheert en analyseert de examens DAV1, DAV2, DTA, ADK, DIA en DAA. Dit doet zij o.a. door de inzet van inhoudelijk deskundige constructeurs en vaststellers en toetsdeskundigen. Om de kwaliteit van de examens te kunnen borgen is de examencommissie nauw betrokken bij het tot stand komen van eind- en toetstermen in de certificatieschema's. De examencommissie beoordeelt ook de herzieningsverzoeken van kandidaten die door de CI's Persoon aan de commissie worden voorgelegd.

Beoordelingslijsten ADK praktijkexamen

De hier opgenomen beoordelingslijsten worden gebruikt in de verschillende modules van het ADK praktijkexamen . Het kan zijn dat in de (werk)praktijk iets afwijkende lijsten worden gebruikt. 

Klik bij de downloads op een document naar keuze om de beoordelingslijst te openen.

Demo-examen

Oefentoets theorie-examens DAA/DAV/DTA/DIA/ADK.

Vrijwel alle theorie-examens die door Stichting Ascert worden uitgegeven, worden afgenomen met Remindo-toets. Om te oefenen met deze afname-omgeving en bekend te raken met de verschillende vraagsoorten die u in de examens kunt verwachten, is een demo-examen beschikbaar. U kunt het demo-examen zo vaak maken als u wilt. Ga naar het demo-examen door te klikken op de volgende link: remindotoets

Interpretatiedocumenten

De examencommissie hanteert bepaalde uitgangspunten over hoe eind- en toetstermen moeten worden geïnterpreteerd als die van zichzelf niet (voldoende) eenduidig zijn. 

Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in de onderstaande interpretatiedocumenten. Deze documenten zullen periodiek worden aangevuld of herzien als daar vanuit toetsconstructie aanleiding toe bestaat. 

Mentorexamen en -opleiding

U vindt hier de documenten die van belang zijn voor hetzij de voorbereiding op het mentorexamen, hetzij de inrichting van de mentoropleiding.

Heeft u belangstelling om de mentoropleiding te verzorgen, dan kan het volledig ingevulde en ondertekende formulier met de vereiste bijlagen worden verzonden aan: secretarisec@ascert.nl.

In dit document vindt u de eisen die gesteld worden aan de kandidaat-mentor en de uitgangspunten voor het mentorexamen.