Handboek en interpretatiedocumenten

Hier volgt een opsomming van de onderdelen. Door op de titel te klikken, wordt het document geopend.

Per abuis heeft er in de periode van 26 juli 2016 tot 22 augustus 2016 een verouderde versie van de SCi-547 en SCi-548 gepubliceerd gestaan. Deze verouderde versies zijn per abuis online gekomen na het doorvoeren van wijzigingen op de website. Inmiddels staan de huidige versie weer gepubliceerd. Onze excuses voor het ongemak.

SCi Directe Decontaminatieprocedure

SCi Indirectie Decontaminatieprocedure

SCa-100 nadere interpretaties certificatieschema versie 07-07-2017

SCa-511 Examenreglement asbestexamens 171005

SCi-547 Protocol voor het valideren van nieuwe werkmethoden en/of innovatieve technieken

SCi-548 Protocol-bepalen-concentratie-asbestvezels 2015

SCa Eisen aan examenlocaties asbestexamens V1.5 170628

Geen resultaten gevonden.