Documenten mentorregister

Om de DAV-1 als mentor te begeleiden, dient u een mentortraining te hebben gevolgd bij Kenteq. Na het succesvol afronden van deze training ontvangen we graag een ingevulde en ondertekende 'Verklaring opname mentorregister Ascert' en 'Onafhankelijkheidsverklaring mentor', tezamen met een kopie van uw getuigschrift. Lees de registervoorwaarden en het mentorreglement goed door alvorens u de documenten ondertekent!

Hier volgt een opsomming van de documenten met downloadlink.

Competentieprofiel Mentor SC-520 10-09-2015

Verklaring opname mentorregister Ascert

Register-voorwaarden mentor 20170101

Uitleg DAV-1 naar DAV-2 traject 01-03-2017

SCr-500: Mentorreglement 01-10-2017

SCf-501: Onafhankelijkheidsverklaring mentor 01-01-2017

SCf-502: Leerwerkovereenkomst 01-03-2017

SCf-503: Pakurenoverzicht 01-07-2017

SCf-503.2 Pakurenoverzicht op weekbasis 07-12-2017

SCf-504: Modelverklaring 01-07-2017

SCf-505: Instructiedocument Mentoren

SCf-506: Aanvullend modellogboek 07-12-2017

SCf-507: Checklist beoordeling DAV-1 traject 05-12-2017

Delen