Certificatieschema's Ascert

Hier volgt een opsomming van de certificatieschema's. 

Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering 01.03.17
Publicatie Stcrt Nr. 64906 d.d. 30-11-2016 met toelichting: klik hier
Publicatie Stcrt Nr. 67085 d.d. 12-12-2016 met toelichting: klik hier
Publicatie Stcrt Nr. 10260 d.d. 24-02-2017 met toelichting: klik hier
Publicatie Stcrt Nr. 23415 d.d. 28-04-2017 met toelichting: klik hier

Certificatieschema voor de Persoonscertificaten DAV-1 en DAV-2 en DTA 01.03.17

Certificatieschema Deskundig Inventariseerder Asbest

Certificatieschema Asbest DesKundige

SCA-Examineringsschema Deskundig Asbest Acceptant (SC-580)

Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing van en Toezicht op CKI's proces en persoon. 01.03.17 

Verouderde certificatieschema's zijn te vinden in het Archief

In de certificatie-schema’s wordt dwingend verwezen naar te hanteren normen. Wij verwijzen u hiervoor naar de NEN-shop.