Correctie Tarievenwijziging 2024

06-12-2023

In het nieuwsbericht over de tarievenwijziging 2024 dat op 8 december jl. is gepubliceerd, zijn per abuis onjuiste bedragen vermeld voor de SMA-rt-tikken die per 1 januari 2024 gelden.

Hieronder treft u het volledig bericht nogmaals, maar met de juiste informatie aan:

Gelet op de vele kostenstijgingen en de huidige inflatie heeft het bestuur van Ascert, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, besloten de tarieven voor de afdrachten met ingang van 1 januari 2024 aan te passen. In onze overwegingen hebben we er voor gekozen de verhoging zoveel mogelijk te matigen.

Het tarief voor het persoonscertificaat blijft ongewijzigd 255 euro, evenals het tarief voor het certificaat DAA dat 40 euro bedraagt. Het tarief voor de afdracht van het procescertificaat komt per 1-1-2024 op 595 euro.

De tarieven voor de smarttikken worden per 1-1-2024 conform onderstaande tabel:

Tikken Bedrag excl. BTW Bedrag incl. BTW
150 € 390,00 € 471,90
350 € 785,00 € 949,85
1000 € 1.275,00 € 1.542,75
2000 € 2.525,00 € 3.055,25
5000 € 6.250,00 € 7.562,50

Het tarievenblad 2024 is in te zien via de downloadlink hiernaast.

Terug naar het nieuwsoverzicht