Bezwaarcommissie

Stichting Ascert beschikt sinds 15 oktober 2013 over een onafhankelijke adviescommissie bezwaarschriften. Certificerende instellingen (CKI’s) kunnen deze commissie inschakelen voor advies bij bezwaarschriften die zij hebben ontvangen van certificaathouders. De commissie verleent een onafhankelijk advies over het ingediende bezwaar aan de CKI. De CKI blijft echter het bestuursorgaan dat uiteindelijk het besluit neemt.

De commissie kan niet direct door derden worden benaderd voor advies. De commissie adviseert uitsluitend aan de CKI.

De commissie bestaat uit onafhankelijke personen.

Het adres van het secretariaat van de commissie is: 
Postbus 239
5060 AE te Oisterwijk
E-mail: info@ascert.nl
Telefoonnummer: 085-047 11 80

Dossierstukken dienen digitaal aangeleverd te worden.

Delen