Examencommissie

Doel

De examencommissie maakt, beheert en analyseert de examens DAV1, DAV2, DTA, ADK, DIA en DAA. Dit doet zij o.a. door de inzet van inhoudelijk deskundige constructeurs en vaststellers en toetsdeskundigen. Om de kwaliteit van de examens te kunnen borgen is de examencommissie nauw betrokken bij het tot stand komen van eind- en toetstermen in de certificatieschema's.
De examencommissie beoordeelt ook de door de CKI's persoon aan de commissie voorgelegde herzieningsverzoeken van kandidaten.

Samenstelling en contact

De examencommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en secretaris. In de examencommissie zijn ook beide CKI's persoon vertegenwoordigd. Daarnaast hebben vanuit de brancheverenigingen voor asbestverwijdering en asbestinventarisatie inhoudelijk deskundigen zitting in de examencommissie. Afhankelijk van de agenda maakt ook een van de toetsdeskundigen deel uit van de commissie. Klik hier voor de actuele samenstelling van de examencommissie en hier voor het reglement examencommissie. 

U kunt over algemene examenzaken contact opnemen met de examencommissie via mail: secretarisec@ascert.nl. De examencommissie heeft nooit rechtstreeks contact met examenkandidaten. Kandidaten kunnen voor opmerkingen of vragen over een examen contact opnemen met het examenbureau waar het examen is afgelegd.