Interpretatiedocumenten

De examencommissie hanteert bepaalde uitgangspunten over hoe eind- en toetstermen moeten worden geïnterpreteerd als die van zichzelf niet (voldoende) eenduidig zijn. 

Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in de onderstaande interpretatiedocumenten. Deze documenten zullen periodiek worden aangevuld of herzien als daar vanuit toetsconstructie aanleiding toe bestaat. 

Interpretatiedocument DIA

Interpretatiedocument ADK

Interpretatiedocument DAA

Interpretatiedocument DTA

Interpretatiedocument DAV-1

Interpretatiedocument DAV-2