Commissie 547

Doel

De beoordelingscommissie SCi 547 is een onafhankelijke commissie die beoordeelt of nieuwe werkmethoden en/of technieken voldoen aan de criteria. De commissie heeft als doel het borgen van goede risicobeheersing voor mens en omgeving bij het toepassen van een nieuwe werkmethode of techniek

Samenstelling en contact

De huidige commissie SCi 547 bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een blootstellingsdeskundige, een vertegenwoordiger van SZW, een vertegenwoordiger van inspectieSZW en een vertegenwoordiger namens Ascert.

Een verzoek om beoordeling in het kader van de SCi 547 of vragen over de procedure kunt u indienen via mail: validatieonderzoek@ascert.nl