Reglement behandeling bezwaarschriften CKI's

Voor de behandeling van bezwaarschriften is een reglement opgesteld. Dit reglement en het artikelsgewijs commentaar daarop vindt u hier.