Bezwaren Commissie Ascert

Doel

Stichting Ascert beschikt sinds 15 oktober 2013 over een onafhankelijke adviescommissie bezwaarschriften. Certificerende instellingen (CKI’s) kunnen deze commissie inschakelen voor advies bij bezwaarschriften die zij hebben ontvangen van certificaathouders. De commissie geeft een onafhankelijk advies over het ingediende bezwaar aan de CKI. De CKI blijft echter het bestuursorgaan dat uiteindelijk het besluit neemt.

Samenstelling en contact

De commissie kan niet direct door derden worden benaderd voor advies. De commissie adviseert uitsluitend aan de CKI.
De commissie bestaat uit onafhankelijke personen. Lees hier wie zitting hebben in de Bezwaren Commissie Ascert.

Het adres van het secretariaat van de commissie is: 

E-mail: info@ascert.nl
Telefoonnummer: 085-047 11 80

Dossierstukken dienen digitaal aangeleverd te worden.