Besluit verlenging tijdelijke vrijstelling

24-02-2021

I.v.m. de verlenging van de lockdown periode zoals aangekondigd op 12 januari jl. heeft het ministerie van SZW besloten de bestaande vrijstellingsregeling te verlengen. Deze verlenging is gepubliceerd in de Staatscourant en kunt u hier lezen. De vrijstelling is eerder gepubliceerd in verband met de lockdown vanaf 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 (Stcrt. 2021, 1006).

Inmiddels is op 2 februari jl. opnieuw een verlenging van de lockdown afgekondigd. Naar aanleiding hiervan is wederom tot verlenging van de vrijstellingsregeling besloten. Dit besluit is op 23 februari 2021 gepubliceerd in de staatscourant. U kunt de publicatie van de regeling en het besluit teruglezen op de website van de overheid.

Hiermee is voorzien in een verlenging van de vrijstellingsregeling tot en met 26 april 2021 van de geldigheidsduur van een certificaat indien dit verlopen is in de periode 15 december 2020 tot en met 2 maart 2021

Het bestuur van Ascert heeft, na advies van het CCvD, besloten dat deze uitstelregeling ook van toepassing is voor de niet-wettelijke schema’s DIA, ADK en DAA.

Nu inmiddels de lockdown maatregelen door de overheid grotendeels zijn verlengd tot en met 15 maart, zal SZW ook voor deze verlenging met een aanvulling op de vrijstellingsregeling komen. Helaas volgt de publicatie daarvan altijd pas veel later dan de aankondiging van de maatregelen door het kabinet. Zodra de publicatie officieel is, berichten we daarover weer op deze website en de social media.