Ascert Verkiezingen 2023

17-08-2023

In 2019 is de samenstelling van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) en de Werkkamers opnieuw vormgegeven. Binnen die organen hebben persoonscertificaathouders een eigen vertegenwoordiging gekregen. In 2019 zijn personen benoemd en de benoemingstermijn van 4 jaar loopt ten einde. Tijd dus voor een nieuwe ronde waarvoor nieuwe verkiezingen worden gehouden.

We hebben alle persoonscertificaathouders hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Echter hebben wij niet van elke persoonscertificaathouder een (correct) e-mailadres. Heeft u geen mail ontvangen of kent u iemand die de mail niet heeft ontvangen, en beschikt u of diegene over een geldig persoonscertificaat, dan kan men zich voor de berichtgeving over de verkiezingen alsnog hier aanmelden

De mail die al aan persoonscertificaathouders is verstuurd, vindt u hier: mail 17 augustus 2023.