Ascert Actueel Permanente Educatie

02-11-2022

Vooraankondiging invoering permanente educatie (P.E.) voor certificaten ADK1 en DIA

AANPASSING VAN VERLENGING VAN PERSOONSCERTIFICATEN in ASBESTSECTOR

Het systeem van verlenging van persoonscertificaten in de asbestsector gaat veranderen. Op dit moment geldt nog voor veel certificaten dat vakmensen elke drie jaar de volledige opleiding moeten volgen en opnieuw examen af moeten leggen. Dat brengt een steeds terugkerende studiebelasting met zich mee, zonder dat het echt bijdraagt aan de doorontwikkeling van het vakmanschap. Dit terwijl de branche continu verandert en bedrijven en ervaren vakmensen op zoek zijn naar actuele kennis en voortschrijdend inzicht.

De gezamenlijke branchepartijen hebben Ascert gevraagd de verlenging van persoonscertificatie aan te passen. De wens was, naast de borging van de bestaande kennis, meer toegevoegde waarde voor de branche te realiseren door periodiek meer bezig te zijn met kennis en kunde in je vakgebied.

Ascert heeft samen met de branches een systeem van permanente educatie (P.E.) ontwikkeld. Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) heeft dit onlangs goedgekeurd. In eerste instantie wordt gestart met permanente educatie voor de hercertificatie voor ADK1 (Asbestdeskundige (voor toezichthouders) en DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest).

Later wordt gekeken of P.E. ook ingevoerd kan worden voor andere persoonscertificaten zoals DAV en DTA.

De invoering van P.E. voor ADK1 en DIA wordt zorgvuldig voorbereid in samenwerking met de diverse branchepartijen en in overleg met certificerende instellingen en opleiders. We houden u op de hoogte over de planning voor de feitelijke invoering, overgangsperiodes e.d.

 

1 ADK categorie 1: toezicht en handhaving incl. monstername (voor inspecteurs omgevingsdiensten)