Afgekondigde corona-maatregelen en het mogelijke effect op examens en/of facefittesten

15-12-2020

Naar aanleiding van de afgekondigde maatregelen rondom corona is er contact gezocht met SZW om te kijken of er weer een vrijstellingsregeling kan komen. SZW kijkt momenteel of dit weer opgezet kan worden. We zullen op onze website de voortgang hiervan verder gaan melden.

Update d.d. 23-12-2020, 15:00 uur

Hoewel examens en facefittesten voor zover ons bekend momenteel doorgang vinden zijn de Certificerende Instellingen van mening dat de certificaathouder de keuze moet hebben of deze wel of niet deelneemt aan een examen of facefittest.

SZW werkt daarom momenteel aan een vrijstellingsregeling zoals in het voorjaar, waarin geregeld wordt dat vrijstelling wordt verleend aan de certificaathouder wiens certificaat verloopt in de periode 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021. Zodat de certificaathouder de werkzaamheden waarvoor een certificaat vereist is kan blijven voortzetten. De staatssecretaris dient dit besluit nog goed te keuren en formele besluitvorming wordt in de loop van januari verwacht.

De Certificerende Instellingen en inspectieSZW hebben aangegeven hangende dit besluit vooralsnog niet te zullen handhaven op de geldigheid van het certificaat indien deze is verlopen is de periode 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021.

Wij zullen u nader berichten over de voortgang.

 

Update d.d. 16-12-2020, 13:30 uur

Een update over waar we nu staan m.b.t. de consequenties van de afgekondigde maatregelen afgelopen dinsdag:

Het is ons nog niet duidelijk of examens en/of facefittesten vallen onder de maatregelen en wel of niet zijn toegestaan. De site van de Rijksoverheid geeft daar geen eenduidig antwoord op. Wij hebben die specifieke vraag wel aan hen gesteld, maar daar nog geen antwoord op gekregen.

Mocht het zo zijn dat óf de examens óf de facefittesten niet meer zijn toegestaan, dan is hercertificatie niet meer mogelijk omdat beide daar voor nodig zijn.

Indien een van beide of beide niet meer zijn toegestaan, dan is een vrijstellingsregeling noodzakelijk. Met het Ministerie van SZW zijn we die regeling aan het voorbereiden.

We hebben begrepen dat in elk geval een deel van de aanbieders de examens en/of facefittesten door laten gaan. Neem contact op met uw aanbieder(s) om te vernemen of deze doorgang vinden.

Wij houden jullie op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.

Terug naar het nieuwsoverzicht