3e Verlenging tijdelijke vrijstelling

23-03-2021

I.v.m. de verlenging van de lockdown periode zoals aangekondigd op 8 maart jl. heeft het ministerie van SZW besloten de bestaande vrijstellingsregeling opnieuw te verlengen. Deze verlenging is gepubliceerd in de Staatscourant. 

 

U kunt de publicatie van de regeling en het besluit teruglezen op de website van de overheid.

Hiermee is voorzien in een verlenging van de vrijstellingsregeling tot en met 24 mei 2021 van de geldigheidsduur van een certificaat indien dit verlopen is in de periode 15 december 2020 tot 30 maart 2021

Het bestuur van Ascert heeft, na advies van het CCvD, besloten dat deze uitstelregeling ook van toepassing is voor de niet-wettelijke schema’s DIA, ADK en DAA.

Het is sterk aan te raden om de facefittesten wel te doen, indien men van merk masker wisselt of indien er zichtbare wijzigingen in fysieke gesteldheid zijn, omdat deze factoren de fit beïnvloeden. Zoals ook in het HSE protocol is beschreven. Denk hierbij aan gewichtstoename, gewichtsafname, dentale aanpassingen of huidveranderingen op de maskerlijn. Lees hierover meer op de website van Vezelveiligheid:

https://www.vezelveiligheid.nl/site/media/upload/files/samenvatting-van-de-britse-fittest-richtlijn-oc-282-28-definitief.pdf

https://www.vezelveiligheid.nl/site/media/upload/files/hse-282-28.pdf

 

Nu inmiddels op 23 maart de lockdown maatregelen door de overheid grotendeels zijn verlengd tot en met 20 april, heeft SZW in beraad of voor deze verlenging ook een aanvulling op de vrijstellingsregeling wenselijk is. Zodra daarover meer bekend is, berichten we daarover weer op deze website en de social media. 

 

Update 28 juni 2021:

Na beraad heeft SZW besloten dat, gezien de huidige ontwikkelingen, er geen noodzaak meer is voor het verlengen van een vrijstellingsregeling. Ook niet met terugwerkende kracht.